svētdiena, 2014. gada 16. februāris

Joēla 3:5

Izglābs sevi ikviens, kas piesauks Tā Kunga Vārdu.