piektdiena, 2014. gada 17. janvāris

Ps.118:14

Tas Kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma, Viņš ir mans glābējs.