piektdiena, 2014. gada 17. janvāris

Kol.1:13

Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā.