pirmdiena, 2014. gada 6. janvāris

Ps.106:4

Piemini mani, Kungs, pēc Sava labā prāta uz Savu tautu un nāc pie manis ar Savu palīdzību,