pirmdiena, 2014. gada 6. janvāris

Lk.2:29-30

Kungs, lai nu Tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis; jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu,