trešdiena, 2014. gada 22. janvāris

Lk.12:32

Nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu Tēvs ir nolēmis jums piešķirt Valstību!