ceturtdiena, 2014. gada 23. janvāris

Ps.145:13

Tava valstība ir uz mūžīgiem laikiem, un Tava valdīšana paliek uz radu radiem.