svētdiena, 2013. gada 15. decembris

1.Sam.2:30

Kas Mani turēs godā, to arī Es pagodināšu, bet, kas Mani nicina, tie tiks pazemoti.