svētdiena, 2013. gada 15. decembris

Gal.6:7

Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties! Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus.