pirmdiena, 2013. gada 14. oktobris

Ps.94:19

Kad man ir daudz sirdēstu, tad Tavs mierinājums arvien iepriecina manu dvēseli.