svētdiena, 2013. gada 13. oktobris

Gal.5:5

Mēs garā gaidām un ceram uz ticības pamata iegūt taisnību.