svētdiena, 2013. gada 14. jūlijs

Hoz.10:12

Uzplēsiet jaunu atziņas līdumu, jo vēl ir laiks meklēt To Kungu.