piektdiena, 2013. gada 12. jūlijs

Ebr.12:13

Staigājiet taisnas tekas savām kājām, lai tizlais nekluptu, bet gan tiktu dziedināts.