piektdiena, 2013. gada 7. jūnijs

Ps.135:6

Visu, ko Tas Kungs grib, to Viņš izdara debesīs un virs zemes, jūrā un ūdeņu dzelmē.