piektdiena, 2013. gada 7. jūnijs

1.Kor.10:22

Vai gribam To Kungu izaicināt? Vai tad mēs esam stiprāki par Viņu?