pirmdiena, 2013. gada 3. jūnijs

5.Moz.10:14

Redzi, vienīgi Tam Kungam pieder debesis un debesu debesis, zeme un viss, kas uz tās ir.