pirmdiena, 2013. gada 22. aprīlis

Kol.1:19

Jo visai Dieva pilnībai labpatika iemājot Viņā.