pirmdiena, 2013. gada 22. aprīlis

3.Moz.26:12

Es staigāšu jūsu vidū un būšu jums par Dievu, un jūs būsit Man par tautu.