pirmdiena, 2013. gada 1. aprīlis

2.Kor.9:15

Bet paldies Dievam par Viņa neizsakāmo dāvanu!