pirmdiena, 2013. gada 1. aprīlis

Ps.37:4

Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas!