piektdiena, 2013. gada 15. marts

Ps.130:3

Ja Tu, Kungs, gribi noziegumus pielīdzināt, kas gan, ak, Kungs, lai pas