piektdiena, 2013. gada 15. marts

Ef.1:7

Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības.