trešdiena, 2012. gada 2. maijs

Ap.d.20:32

Tam Kungs spēj jūs celt un dot mantojumu līdz ar visiem svētiem.