trešdiena, 2012. gada 2. maijs

Ps.91:15

Es viņam esmu klāt bēdās, Es viņu izraušu no tām un celšu godā.