svētdiena, 2012. gada 20. maijs

1.Kor.15:57

Paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.