svētdiena, 2012. gada 20. maijs

Ps.50:23

Kas pienes upurim pateicību, tas tur Mani godā, un tas ir tas ceļš, kā Es tam rādīšu pestīšanu.