svētdiena, 2012. gada 8. aprīlis

1.Kor.15:20

Kristus ir uzmodināts no miroņiem, Viņš kā pirmais no mirušajiem.