pirmdiena, 2012. gada 9. aprīlis

4.Moz.23:12

Vai man nav jārunā tikai tas, ko Tas Kungs manā mutē licis runāt?