pirmdiena, 2012. gada 13. februāris

1.Kor.4:2

No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami.