pirmdiena, 2012. gada 2. janvāris

Ps.91:9

Tiešām, Tu, ak, Kungs, esi mans patvērums.