pirmdiena, 2012. gada 2. janvāris

1.Pēt.5:7

Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums.