pirmdiena, 2012. gada 30. janvāris

Mk.5:27-28, 34

Šī, par Jēzu dzirdējusi, nāca ļaužu pulkā un aizskāra no mugurpuses Viņa drēbes, jo tā sacīja: "Ja vien Viņa drēbes aizskaršu, tad tapšu vesela." Bet Viņš uz to sacīja: "Mana meita, tava ticība tev ir palīdzējusi. Ej ar mieru un paliec vesela no savas kaites."