pirmdiena, 2012. gada 30. janvāris

Jes.38:16

Tu mani atspirdzināsi un mani uzturēsi dzīvu!