pirmdiena, 2012. gada 9. janvāris

1.Kor.2:5

Lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā.