pirmdiena, 2012. gada 9. janvāris

Jes.31:1

Bēdas tiem, kas paļaujas uz kara zirgiem! Tie liek savu cerību uz cīņas ratiem, tādēļ ka to ir tik daudz, bet nemeklē To Kungu.