svētdiena, 2011. gada 27. novembris

Jņ.15:16

Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis.