svētdiena, 2011. gada 27. novembris

2.Moz.19:4

Jūs esat redzējuši, kā Es jūs esmu nesis uz ērgļa spārniem un esmu jūs pie Sevis atvedis.