ceturtdiena, 2011. gada 20. oktobris

Raudu dz.3:24

Tas Kungs ir mana daļa, saka mana dvēsele, tādēļ es cerēšu uz Viņu.