ceturtdiena, 2011. gada 20. oktobris

Ef.3:12

Kungā Kristū Jēzū mums, kas Viņam ticam, dota iespēja tuvoties Dievam bez bailēm un ar paļāvību.