pirmdiena, 2011. gada 24. oktobris

Mt.9:13

Es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus.