pirmdiena, 2011. gada 24. oktobris

Ec.20:44

Jūs atzīsiet, ka Es esmu Tas Kungs, jo Es esmu jums tā darījis Sava Vārda dēļ un ne saskaņā ar jūsu ļaunajiem ceļiem un jūsu netikliem darbiem.