piektdiena, 2011. gada 14. oktobris

Hab.3:19

Dievs Tas Kungs ir mans spēks.