piektdiena, 2011. gada 14. oktobris

1.Kor.3:23

Jūs piederat Kristum un Kristus Dievam.