ceturtdiena, 2011. gada 25. augusts

Rom.5:9

Jo vairāk tagad, taisnoti ar Viņa asinīm, caur Viņu tiksim izglābti no dusmības.