piektdiena, 2011. gada 26. augusts

Jes.53:5

Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu.