trešdiena, 2011. gada 3. augusts

Fil.2:3

Ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi.