trešdiena, 2011. gada 3. augusts

Ps.138:6

Tas Kungs ir dižens, tomēr Viņš uzlūko pazemīgo un pazīst lepno jau no tālienes.