ceturtdiena, 2011. gada 2. jūnijs

Ps.10:17

Tu, Kungs, liec piepildīties pazemīgo ilgām, Tu stiprini viņu drosmi.