ceturtdiena, 2011. gada 2. jūnijs

Atkl.1:3

Svētīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās pravieša vēstījuma vārdus un tur to, kas šeit rakstīts; jo noliktais laiks ir tuvu.