trešdiena, 2011. gada 15. jūnijs

Gal.4:28

Jūs, brāļi, esat apsolījuma bērni kā Īzāks.